logo

MetaTrader 5

Revotrade cung cấp cho khách hàng một nền tảng giao dịch phổ biến nhất được hàng triệu người sử dụng. Metatrader 5 là một nền tảng từng đoạt giải thưởng và cho phép bạn giao dịch thị trường ngoại hối với rất nhiều tính năng.
Ngoài ra metatrader 5 rất thích hợp cho giao dịch tự động.
Nó đã phát triển từ một nền tảng giao dịch thành một cộng đồng toàn cầu, nơi các yêu cầu của nhà giao dịch được đáp ứng bằng những đổi mới của nhà cung cấp công nghệ.